Produkt

Notepermer A4

Dette produktet kan og bli kalla: ringperm, korperm, sangperm, korpsperm o.l.

Permen har ei 16 mm 4 rings mekanisme og har plass til 30-50 lommer.
Dei fleste vel svart farge med trykk av logo/tekst i gull, kvit eller sølv.

Notemappe A4 med 10 faste lommer

Dette produktet kan og bli kalla: sangmappe, kormappe, korpsmappe o.l.
Mappa har 10 faste lommer og desse er ikkje refleksfrie eller kopisikre.

Klebelommer

Dette produktet kan og bli kalla: kursfortegnelselomme, sjølvklebande lomme o.l.

Klebelommane blir oftast produsert i A4, men kan og produserast i A5, A3 og mange andre storleikar.

Plastlommer

Dette produktet kan produserast i mange ulike varianter og storleiker, men det mest vanlige er A4.

Eit aktomslag er ein lomme som er open på 2 sider. Ein lomme kan ha opning på kortsida eller langsida. Tjukkelsen på plasten kan være frå 0,14 mm til 0,30 mm. Lommen kan og lagast med ein klaff og ha 4 hol for festing i ringperm.

Ein A4 lomme kan og delast inn i fleire smålommer og kan for eks. ha 10 bur.

Menymapper

Dette er eit produkt som kan framstå som retro, for det blir laga på same måte som for 50 år sidan. Mappa har innsveisa putepapp som gjær at den følast mjuk å ta i. Den kan lagast i A4 eller A5 storleik og med 2-10 lommer.

Andre produkt

Koffertmerkelapp
Tag
Billettomslag
Passomslag
Aktomslag
Hurtighefter
Kartomslag
Plateomslag
LP-omslag

Klebelomme
Kursfortegnelselomme
Plastlomme
A5-A4-A3 lomme
Kortlomme
Prøvelomme
kartlomme
Platecover
LP-cover

Notemappe
Kormappe
Korpsmappe
Sangmappe
Menymappe
Infomappe
Minnemappe
Vognkortmappe
Bilmappe

Noteperm
Korperm
Korpsperm
Ringperm
Katalogperm
Brevordner
Smalordner
Skilleark
Talregister

Om oss

Vi er ei familiebedift som produserer plastlommer, notepermer, mapper og plastomslag direkte til kundar.

Kontakt oss

Aarheimsvegen 35
6783 Stryn
post@bergeplast.no
Tlf: 57 87 10 32

Meld på nyhetsbrev